Dopolnitev OPPN Občine Škofja Loka - sprememba 1

datum objaveObjavljeno / 11.07.2018 06:00

Dopolnitev OPPN Občine Škofja Loka - sprememba 1

Občina Škofja Loka obvešča javnost o ponovni javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Škofja Loka - sprememba 1. Ponovna javna razgrnitev bo potekala od 9. julija do vključno 24. julija v pritličju Občine Škofja Loka na naslovu Mestni trg 15, in sicer v poslovnem času Občine.

V času ponovne javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo pisne pripombe in predloge na naslov Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka, po elektronski pošti na e-naslov: obcina@skofjaloka.si, jih na mestu javne razgrnitve vpišejo v knjigo pripomb ali jih podajo ustno na zapisnik na javni obravnavi. Rok za dajanje pripomb poteče s potekom ponovne javne razgrnitve.

ARHIV
Prelistajte arhiv Radia Sora
ISKANJE
Najboljša domača

Glasujte za najboljšo domačo!

Sorina izbranka

Glasujte za Sorino izbranko!