Občina Škofja Loka poziva lastnike k čiščenju podrtih dreves

datum objaveObjavljeno / 11.01.2018 06:00

Občina Škofja Loka poziva lastnike k čiščenju podrtih dreves

Občina Škofja Loka poziva vse lastnike, da na lastne stroške na zemljiščih v njihovi lasti, odstranijo podrto in stoječe drevje ter nestabilne drevesne panje, ki v varovalnem pasu občinskih cest na območju občine Škofja Loka ovirajo nemoten promet po teh cestah, ob naravnih in drugih nesrečah pa predstavljajo pretečo nevarnost, ki ogroža življenja ljudi, živali in njihovo premoženje. Do konca FEBRUARJA 2018 naj izvedejo čiščenje svojih zemljišč in gozdov v območju varovalnega pasu ob občinskih cestah.

V kolikor lastniki gozdov in drugih zemljišč v območju varovalnega pasu ob občinskih cestah do določenega roka teh nalog ne bodo izvedli sami, bo občina zadevo predala v reševanje pristojnim službam.

ARHIV
Prelistajte arhiv Radia Sora
ISKANJE