Pravila predstavljanja kandidatov, političnih strank in njihovih programov za LOKALNE VOLITVE 2018

datum objaveObjavljeno / 19.10.2018 10:45

Pravila predstavljanja kandidatov, političnih strank in njihovih programov za LOKALNE VOLITVE 2018

 SPLOŠNE DOLOČBE:


1.
Na podlagi Zakona o volilni in referendumski kampanji (UL RS, št. 41/07,103/07,11/11 in 98/13) določa Radio Sora način in pogoje predstavljanja političnih strank, programov in kandidatov za volitve članov občinskih svetov in volitve županov, 18. novembra 2018.

2.
Radio Sora bo zagotovil vsem organizatorjem volilne kampanje, vsem političnim strankam in kandidatom enake pogoje za objavljanje volilno propagandnih obvestil in sporočil.

3.
Javne tribune, okrogle mize in konvencije političnih strank in kandidatov, ki bodo organizirane na interesnem območju Radia Sora, bo Radio Sora spremljal in o njih poročal v rednih dnevno-informativnih oddajah, v skladu s svojo uredniško politiko. Organizatorji, stranke in posamezniki lahko pošiljajo sporočila po e-pošti: info@radio-sora.si, z obvezno navedbo naročnika.
O obsegu in vsebini prispevkov odloča uredništvo samostojno, v skladu z uredniško politiko.
Radio Sora bo pri poročanju ločeval javno in družbeno funkcijo kandidata od njegove volilne kandidature.

 

 OGLAŠEVANJE:


4.
Posamezni kandidati in politične stranke se v času volilne kampanje lahko odločajo za plačljive predstavitve svojih programov ali za druge oblike političnega marketinga.

Predstavitve strank in kandidatov bo vodil novinar Radia in so praviloma dolge do največ 12 minut.

Cena predstavitve:
do 4 minute 70 EUR
od 4 do 8 minut 120 EUR
od 8 do 12 minut 200 EUR

Reklamni oglasi
Cena ene sekunde 0,9 EUR

Obvestila
Cena obvestil:
do 30 besed 12 EUR
od 31 do 40 besed 16 EUR
od 41 do 50 besed 20 EUR

V cenah 22% DDV ni zajet.

Radio Sora ne bo objavil oglasov, ki žalijo ali obrekujejo druge kandidate in stranke na volitvah, spodbujajo rasno, versko, ideološko ali nacionalno nestrpnost.

Za vsebino predstavitev in druge oblike političnega marketinga, nosijo odgovornost naročniki in nastopajoči sami, Radio Sora pa se obvezuje za korektno in profesionalno vodenje pogovorov.

5.
Organizatorji volilne kampanje, stranke ali posamezni kandidati za oglasni del z Radiem Sora podpišejo naročilnico ali sklenejo pogodbo, s katero se dogovorijo za vsebino, termine političnega marketinga in način plačila.

V primeru da naročnik ne spoštuje pogodbenega dogovora, ima Radio Sora pravico rezervirane termine ponuditi drugim zainteresiranim, pričeto oglaševanje pa takoj ustaviti.

6.
Naročila posameznih političnih strank so v predvolilnem obdobju poslovna skrivnost. Radio Sora je dolžan podatke, na zahtevo, posredovati le pristojnim Sodiščem.


TERMINI ZA OGLAŠEVANJE:


7.
Termini za predstavljanje programov, kandidatov in političnih strank v času volilne kampanje bodo vse dni v tednu, upoštevaje želje naročnika in programsko shemo Radia Sora.
Termini za reklamne spote bodo na sporedu ob rednih EP terminih, ločeni od ostalih reklamnih oglasov, z oznako »LOKALNE VOLITVE 2018«.
Obvestila o političnih shodih in drugih srečanjih bodo na sporedu v rednih terminih za komercialna obvestila, ločena od ostalih z oznako »LOKALNE VOLITVE 2018«.

8.
V primeru da bi se za posamezni dan prijavilo več političnih strank ali kandidatov, bomo prednost pri objavah dali tistim, s katerimi se bomo pisno dogovorili prej. Dodatne termine bomo vključevali v okviru programskih možnosti.

SOOČENJA ŽUPANSKIH KANDIDATOV:


9.
Radio Sora bo zaradi uravnoteženega, objektivnega in nepristranskega obveščanja prebivalcev vsem županskim kandidatom ponudil možnost brezplačnega soočenja političnih programov. Za vse predstavitve velja, do sodelujejo kandidati z uradno potrjeno kandidaturo. Predvideni termini za brezplačna soočenja so od torka, 6.11., do četrtka, 15.11.2018, v pozno popoldanskem oziroma večernem terminu. Termine za posamezna soočenja hrani uredništvo.
Če za soočenje iz posamezne občine ne bo dovolj kandidatov (vsaj dva), bomo vsakemu zainteresiranemu kandidatu dali možnost 3- minutne predstavitve v zgoraj planiranem terminu. Soočenje oz. razgovor bo vodil novinar Radia Sora.

10.
Določila teh Pravil se smiselno uporabljajo tudi pred morebitnim drugim krogom volitev za župane.


Odg. urednica                                                                                                                                                                 Direktorica:
Tanja Barašin, l.r.                                                                                                                                                           Nada Jamnik, l.r.

 

ARHIV
Prelistajte arhiv Radia Sora
ISKANJE
Najboljša domača

Glasujte za najboljšo domačo!

Sorina izbranka

Glasujte za Sorino izbranko!