S pomočjo evropskih sredstev do čistega okolja v porečju Save na Jesenicah

datum objaveObjavljeno / 28.06.2020 14:20

S pomočjo evropskih sredstev do čistega okolja v porečju Save na Jesenicah

Služba Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je v minulem tednu izdala odločitev o finančni podpori projekta "Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save - občina Jesenice". Za projekt, vreden 2,4 milijona evrov, ki ga bo izvajala občina Jesenice, bo Kohezijski sklad prispeval 829.000 evrov.

V okviru projekta bo izgrajena ustrezna infrastruktura za čiščenje komunalnih odpadnih voda. Zgrajena bo fekalna kanalizacija na območju Murove, Stražišarjeve in krajevne skupnosti Sava. Na teh območjih namreč prebivalci še vedno zbirajo odpadno vodo v greznicah, ki niso skladne s predpisi. S projektom bo zagotovljena večja priključenost prebivalcev na gospodarsko javno infrastrukturo odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

ARHIV
Prelistajte arhiv Radia Sora
ISKANJE