Vlada sprejela uredbo za zaščito vodnih virov; tudi na Sorškem polju

datum objaveObjavljeno / 20.11.2020 14:20

Vlada je sprejela uredbo o vodovarstvenih območjih za občini Škofja Loka in Gorenja vas Poljane. Ta določa vodovarstvena območja za varstvo podzemnih voda, ki se uporablja za javno oskrbo s pitno vodo v obeh občinah. Eno od vodovarstvenih območij je tudi Sorško polje, katerega 80 odstotkov površja sega na območje mestne občine Kranj.

V postopku obravnave uredbe je kranjska občina podala pripombe glede možnosti širitve stavbnih zemljišč in kmetijstva. Po usklajevanjih so njene pripombe upoštevali pri širitvah stavbnih zemljišč, in tudi na področju kmetijstva, saj uredba, denimo, na novo dovoljuje namakalni sistem.

Sprejeta uredba bo imela večje posledice tudi za industrijsko cono Laze, saj postavlja strožja okoljevarstvena pravila in določa, da je do izgradnje javne kanalizacije, ki mora biti zgrajena v skladu z veljavnimi predpisi, prepovedana novogradnja ali rekonstrukcija nestanovanjskih stavb.

ARHIV
Prelistajte arhiv Radia Sora
ISKANJE