Volitve za predsednika republike 2022

datum objaveObjavljeno / 22.09.2022 08:39

Volitve za predsednika republike 2022

 

 

 

 

 

 

 

P R A V I L A

predstavljanja kandidatov in njihovih programov za VOLITVE PREDSEDNIKA REPUBLIKE - LETO 2022

 

   

SPLOŠNE DOLOČBE:

1.

Na podlagi Zakona o volilni in referendumski kampanji (UL RS, št. 41/07,103/07,11/11, 28/11 in 98/13) določa Radio Sora način in pogoje predstavljanja političnih strank, programov in kandidatov za volitve predsednika republike, ki bodo 23. oktobra  2022.

 

2.

Radio Sora bo zagotovil vsem organizatorjem volilne kampanje, vsem političnim strankam in kandidatom enake pogoje za objavljanje volilno propagandnih obvestil in sporočil.

 

3.

Javne tribune, okrogle mize in konvencije kandidatov, ki bodo organizirane na interesnem območju Radia Sora, bo Radio Sora spremljal in o njih poročal v rednih dnevno-informativnih oddajah, v skladu s svojo uredniško politiko. Organizatorji, stranke in posamezniki lahko pošiljajo sporočila po e-pošti: info@radio-sora.si, z obvezno navedbo naročnika.

 

O obsegu in vsebini prispevkov odloča uredništvo samostojno, v skladu z uredniško politiko.

Radio Sora bo pri poročanju ločeval javno in družbeno funkcijo kandidata od njegove volilne kandidature.

  

OGLAŠEVANJE:

4.

Posamezni kandidati se v času volilne kampanje lahko odločajo za plačljive predstavitve svojih programov ali za druge oblike političnega marketinga. 

 

Predstavitve kandidatov bo vodil novinar Radia Sora in so praviloma dolge do največ 12 minut.

 

Cena predstavitve:

  • do 4 minute 80 EUR
  • od 4 do 8 minut 130 EUR
  • od 8 do 12 minut 200 EUR

 

Reklamni oglasi

  • Cena ene sekunde 0,9 EUR

 

Obvestila

Cena obvestil – ena objava:

  • do 30 besed 12 EUR
  • od 31 do 40 besed 16 EUR
  • od 41 do 50 besed 20 EUR

 

V cenah 22% DDV ni zajet.

 

Radio Sora ne bo objavil oglasov, ki žalijo ali obrekujejo druge kandidate, spodbujajo rasno, versko, ideološko ali nacionalno nestrpnost.

 5.

Za vsebino predstavitev in druge oblike političnega marketinga nosijo odgovornost naročniki in nastopajoči sami, Radio Sora pa se obvezuje za korektno in profesionalno vodenje pogovorov.

 

Organizatorji volilne kampanje, stranke ali posamezni kandidati za oglasni del z Radiem Sora podpišejo naročilnico ali sklenejo pogodbo, s katero se dogovorijo za vsebino, termine političnega marketinga in način plačila.

 

V primeru da naročnik ne spoštuje pogodbenega dogovora, ima Radio Sora pravico  rezervirane termine ponuditi drugim zainteresiranim, pričeto oglaševanje pa takoj ustaviti.

 

6.

Naročila posameznih političnih strank so v predvolilnem obdobju poslovna skrivnost. Radio Sora je dolžan podatke, na zahtevo,  posredovati le pristojnim Sodiščem.

 

TERMINI ZA OGLAŠEVANJE:

7.

Termini za predstavljanje programov, kandidatov in političnih strank v času volilne kampanje bodo vse dni v tednu, upoštevaje želje naročnika in programsko shemo Radia Sora.

Reklamni spoti bodo objavljeni ločeni od ostalih reklamnih oglasov, označeni z »PREDSEDNIŠKE VOLITVE  2022«.

Obvestila o političnih shodih in drugih srečanjih bodo na sporedu v rednih terminih za komercialna obvestila, ločena od ostalih z oznako »PREDSEDNIŠKE VOLITVE 2022«.

 

8.

V primeru da bi se za posamezni dan prijavilo več političnih strank ali kandidatov, bomo prednost pri objavah dali tistim, s katerimi se bomo pisno dogovorili prej. Dodatne termine bomo vključevali  v okviru programskih možnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

Odg. urednica                                                                     Direktorica:

Tanja Barašin, l.r.                                                               Nada Jamnik, l.r.

 

 

ARHIV
Prelistajte arhiv Radia Sora
ISKANJE